Het draaiend wiel

BestuurFreddy Clause: voorzitter

Rudi Mathijs: penningmeester

Flor Gielen: secretaris

Johnny Franco en Urbain Vanijlen: ritverantwoordelijken

 

De lidgelden  en de verzekeringspolis liggen ter inzage bij het bestuur.